top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ 
Dream Ark Oy

Yhteystiedot: 
Kaivokatu 37b
06100 Porvoo 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Dream Ark Oy

Y-tunnus 3184376-4

Yhteystiedot:
Dream Ark Oy
Kaivokatu 37b
06100 Porvoo
Puhelin: + 358 50 567 0211
Sähköposti: teemu@dreamark.fi

2. REKISTERÖIDYT 
Rekisterissä on asiakkaat ja uutiskirjeen tilanneet potentiaaliset asiakkaat, tai ovat antaneet suostumuksen jossain muussa markkinointitoimenpiteessä.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS


Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

 • Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT


Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi 

 • Sähköposti

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

 • Yhteystiedot 

 • Nimi 

 • Osoite 

 • Sähköposti 

 • Puhelinnumero 

 • Asiakastiedot 

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen teemu@dreamark.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

 • asiakkaalta itseltään uutiskirjetilauksen kautta

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

 
Luovumme tietoja verkkosivujemme alustan ja analytiikan palveluyrityksille. Wix.com Ltd. ja Google LLC Wix ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.  Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
 

Wix.com Ltd. ja Google LLC

Cookies

Luovumme tietoja verkkosivujemme palveluyrityksien Wix.com Ltd. ja Google LLC analytiikkaa varten.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita, kun kävijä käyttää verkkosivustoa tai sovellusta.

Markkinointi sähköpostit

Voimme lähettää sinulle markkinointiviestejä, joiden tilauksen voit peruuttaa sähköpostin alaosassa olevasta linkistä. Jaamme yhteystietosi Wix.com Ltd. ja Google LLC yrityksille, sekä sähköpostimarkkinointipalvelun tarjoajalle, jotta he voivat lähettää nämä sähköpostit puolestamme.

8. KÄSITTELYN KESTO


Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 


Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain Wix.com Ltd. ja Google. LLC yrityksille, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

 
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 You dream

 WE DO.

,

bottom of page